Tarieven 2019

Logopedische zorg wordt in 2019 volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Logopediepraktijk Logovision heeft contracten met alle zorgverzekeringen in Nederland. In geval van een medische indicatie wordt de aan-huis-behandeling ook volledig vergoed. Hou wel rekening met het verplichte eigen risico. Voor verzekerden tot 18 jaar geldt geen eigen risico. Bij ons kun je ook terecht als je geholpen wilt worden voor hulp die niet binnen je zorgverzekering valt (zie tarievenlijst hieronder). Voor de afgenomen zittingen krijg je een rekening toegestuurd, die je zelf moet voldoen. 

Aangezien niet iedere zorgverzekeraar Directe Toegankelijkheid Logopedie vergoedt hebben wij met ingang van 1 januari 2019 besloten geen DTL-zorg meer te verlenen. Je dient dus een verwijzing van je huisarts mee te nemen.

Voor meer informatie over de tarieven per zorgverzekeraar kun je contact opnemen met een van onze logopedisten.

Tarievenlijst logopedische zorg 2019 (niet vergoed door zorgverzekeraar)

Individuele zitting reguliere logopedie 

 

€ 44,53

Individuele zitting preverbale logopedie

 

€ 89,06

Eenmalig onderzoek

   

€ 89,06

Anamnese en onderzoek na verwijzing

 

€ 89,06

Toeslag voor behandeling aan huis

 

€ 24,99

Indien uw zorgverzekeraar dit heeft ingekocht, wordt het volgende wel/niet volledig vergoed:

 

 

Anamnese en onderzoek na screening

 

€ 89,06

Screening, anamnese en onderzoek

 

€ 112,05

Individuele zitting reguliere telelogopedie

 

€ 44,53

Telefonische zitting 30 minuten

 

€ 44,53

Overige tarieven praktijk:

 

 

Overleg met derden per 30 minuten (met uittoeslag + € 24,99)

 

€ 44,53

Verslaglegging aan derden per 30 minuten

 

€ 44,53

   

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

       

 

           logo_logovision.png