Tarieven 

Logopedische behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. In geval van een medische indicatie wordt de aan-huis-behandeling ook volledig vergoed. Hou wel rekening met het verplichte eigen risico. Voor verzekerden tot 18 jaar geldt geen eigen risico. De kosten van logopedische zorgverlening aan kinderen zullen daarom niet met het eigen risico verrekend worden. Bij de meeste zorgverzekeraars kan rechtstreeks gedeclareerd worden. Hierdoor zul je geen factuur ontvangen. 

Er zijn twee indicaties waarbij de logopedische behandeling niet altijd vergoed wordt: dit zijn dyslexie en problemen als gevolg van het leren van een tweede taal (NT2). Als de zorgverzekeraar deze indicaties niet vergoedt, dan zul je deze kosten zelf moeten dragen. Kijk hiervoor in de polisvoorwaarden van je verzekeraar. 

Individuele zitting reguliere (tele-) logopedie: € 40,53
Individuele zitting preverbale logopedie: € 81,06
Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie: € 81,06
Uittoeslag:
Wanneer een behandeling aan huis/instelling wordt gegeven, wordt deze verhoogd
met een uittoeslag   
€ 22,99
DTL-screening (Directe Toegankelijkheid Logopedie): € 20,27
Anamnese en onderzoek na screening: € 81,06
Screening, anamnese en onderzoek: €101,33
Anamnese en onderzoek na verwijzing € 81,06

Verslaglegging aan derden, anders dan de verwijzer (bv. de school):
NB: dit tarief wordt NIET door de zorgverzekeraar vergoed en zal dus bij jezelf in
rekening worden gebracht of bij de instantie die om het verslag vraagt 

€ 40,53

Overleg met derden, anders dan de verwijzer (bv. de school):
NB: dit tarief wordt NIET door de zorgverzekeraar vergoed en zal dus bij jezelf in
rekening worden gebracht of bij de instantie die om het overleg vraagt 

€ 40,53
Individuele zitting (telelogopedie) afasie: € 81,06
Telefonische zitting: € 20,27
Verzuimtarief: € 40,53

Voor meer informatie over de tarieven per zorgverzekeraar kunt u contact opnemen met een van onze logopedisten.

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

          logo_logovision.png