Intake en onderzoek

Bij het intakegesprek worden de persoonsgegevens geregistreerd en de hulpvraag in kaart gebracht.
Wij verzoeken je bij de eerste afspraak de volgende documenten mee te nemen:

- een verwijsbrief van de huisarts, specialist, tandarts of orthodontist (n.v.t. wanneer jij of je kind in aanmerking
  komt voor Directe Toegankelijkheid Logopedie)
- een verzekeringspas
- een geldig identiteitsbewijs
- evt. gegevens/verslagen van derden van belang voor de logopedische behandeling.

Bij het intakegesprek wordt de hulpvraag verder geanalyseerd: de voorgeschiedenis en de factoren die van belang zijn bij het ontstaan en eventueel in stand houden van het probleem, worden in kaart gebracht. Mogelijk wordt er al gestart met een onderzoek om een logopedische diagnose te kunnen stellen.

Na het intakegesprek volgt een logopedisch onderzoek. De onderzoeksfase kan, afhankelijk van de problematiek, meer zittingen in beslag nemen. Na het onderzoek zullen wij in gezamenlijk overleg de vervolgaanpak bepalen. 
Deze kan er als volgt uitzien: 
- je krijgt adviezen om eerst thuis te proberen de klachten te verhelpen, logopedische hulp is niet direct nodig
- er wordt gestart met de behandeling
- je wordt doorverwezen naar een specialist 

 

       

 

 

 

 

 

 

         logo_logovision.png