Behandeling

In de meeste gevallen is de behandeling één keer per week. Een afspraak duurt een half uur, waarvan 5 minuten administratietijd. Hoeveel behandelingen nodig zijn, is afhankelijk van de soort en ernst van de stoornis. Tijdens de behandeling worden er oefeningen voor thuis meegegeven.

Bij kinderen wordt de behandeling spelenderwijs aangepakt. Je wordt als ouder/verzorger betrokken bij de behandeling, zodat je op de hoogte blijft en samen met je kind kunt oefenen. Je kunt als ouder bij de behandeling aanwezig zijn.

Na enige tijd vindt er een evaluatie plaats van het verloop van de behandelingen. Er wordt dan besloten of de behandelingen worden voortgezet of kunnen worden beëindigd.

Wanneer het behandeltraject wordt afgerond wordt er een eindverslag gemaakt. Dit is een verslag voor jou en voor de verwijzend arts. Indien nodig zien we je terug voor controle.

De ervaring leert dat een probleem in sommige gevallen een multidisciplinaire aanpak vereist. Om die reden hebben wij veel contact met onder andere collega logopedisten, leerkrachten, intern en/of ambulant begeleiders, huisartsen, neurologen, revalidatieartsen, consultatiebureau, peuterspeelzalen, integrale vroeghulp, tandartsen, orthodontisten en andere (para)medici.

Huisbezoek

Indien nodig worden behandelingen aan huis gegeven.

       

 

 

 

 

 

 

 

 

          logo_logovision.png