Kwaliteitstoets gehaald met 100% !

Op 19 april 2017 heeft Logopediepraktijk Logovision de vrijwillige Kwaliteitstoets Logopedie behaald! De toets is een systematisch en onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van de processen en dienstverlening binnen onze logopediepraktijk.

Kwaliteitstoets Logopedie

Ons team besloot om de Kwaliteitstoets Logopedie vrijwillig aan te gaan, zodat duidelijk zou worden op welk niveau onze praktijk staat. We kregen daarbij inzicht in het kwaliteitsniveau van de praktijk in de breedste zin van het woord, zoals de privacy van clientgegevens, de kwaliteit van de dossiers, effectiviteit van behandelingen, de praktijkinrichting en organisatie.

Na afloop bleek dit alles van een uitstekend niveau, want de toets werd glansrijk behaald met een score van 100%!

Het laten afnemen van deze kwaliteitstoets door Health Care Auditing is een logische stap in het proces van continue kwaliteitsverbetering waarvoor wij als team van logopedisten staan, en waar ook zorgverzekeraars steeds meer naar streven. We verwachten dat er in de toekomst steeds meer aandacht gaat komen voor aantoonbare kwaliteit van zorg. Daarom is het fijn om te weten dat wij logopedische zorg van de hoogste kwaliteit aan onze cliënten kunnen geven!

           HCA-Kwaliteitstoets-2017-2019.jpeg                      

  

           logo_logovision.png