Preverbale logopedie

Lijkt de communicatie tussen jou en je kind maar niet op gang te komen? In de eerste twee jaar van de ontwikkeling van een kind vinden er op communicatief gebied grote ontwikkelingen plaats.
Bij een normale ontwikkeling zien we de volgende stappen:

0-6 maanden:

 • je baby reageert op je stem;
 • je baby reageert op andere geluiden, draait ogen en/of hoofd naar het geluid toe, of schrikt van hard geluid;
 • je kind maakt zelf geluidjes (uh uh);
 • je kind imiteert uw mondbewegingen.

12 maanden:

 • je kind begrijpt eenvoudige opdrachten (‘Pak de bal');
 • je kind brabbelt veel en gevarieerd, dit klinkt als de taal die je spreekt;
 • je kind zegt vaak al ‘papa' en ‘mama';
 • je kind reageert op zijn naam.

18 maanden:

 • je kind begrijpt eenvoudige opdrachtjes en zinnetjes (‘Waar is de auto?');
 • je kind begint meer woorden te zeggen (minimaal 5) naast papa en mama;
 • de woordjes van je kind zijn nog eenvoudig van vorm.

2 jaar:

 • je kind begrijpt wat meer ingewikkelde opdrachtjes (‘Leg de pop in bed');
 • je kind zegt zijn eigen naam;
 • je kind gebruikt zinnen van twee tot drie woorden (Mij pop / toel zitte);
 • je kind leert opeens zeer veel nieuwe woorden, soms wel zeven op een dag.

Logopedische hulp

Het is verstandig professionele hulp in te schakelen als:

 • je je ongerust maakt over het praten van je kind;
 • je kind niet goed hoort;
 • je kind zich langzamer of anders ontwikkelt dan hierboven beschreven;
 • je kind niet voldoende contact maakt om met jou of anderen te communiceren.

De logopedist zal een inventarisatie maken van de problemen aan de hand van observatieformulieren of testen. Deze gaan na wat het kind begrijpt van de gesproken taal en wat het kind zegt. 

In de logopedische therapie wordt gewerkt aan het stimuleren van deze communicatieve functies. Ouders spelen hierin een belangrijke rol. Zij krijgen ideeën en spelletjes aangereikt om de communicatie te bevorderen. Dit alles toegespitst op de mogelijkheden en beperkingen van je kind. Zo nodig zal de logopediste ook in een directe therapie (therapie aan het kind zelf) trachten het kind te stimuleren op taal/spraakgebied. 

 • je kind begrijpt wat meer ingewikkelde opdrachtjes (‘Leg de pop in bed');
 • je kind zegt zijn eigen naam;
 • je kind gebruikt zinnen van twee tot drie woorden (Mij pop / toel zitte);
 • je kind leert opeens zeer veel nieuwe woorden, soms wel zeven op een dag.
 • je kind begrijpt wat meer ingewikkelde opdrachtjes (‘Leg de pop in bed');
 • je kind zegt zijn eigen naam;
 • je kind gebruikt zinnen van twee tot drie woorden (Mij pop / toel zitte);
 • je kind leert opeens zeer veel nieuwe woorden, soms wel zeven op een dag.

Onlangs is een nieuwe folder uitgekomen over de preverbale logopedie, vraag ernaar bij een van onze collega's.

Zie ook de site: www.kindentaal.nl 

 

   1357-voorkant-folder-preverbale-logopedie-2.jpg          

   

     

 

         

         

 

 

 

 

 

          logo_logovision.png