Parkinson en Parkinsonisme

De ziekte van Parkinson is een neurologische aandoening waarbij de bewegingsstoornissen het meest opvallend kunnen zijn: beven (tremor), spierstijfheid en bewegingstraagheid. Deze hoeven echter niet allemaal aanwezig
te zijn. De ziekte kent een progressief verloop en is niet te genezen. Dankzij de vooruitgang in medische behandelmogelijkheden kan de ziekte tegenwoordig langer onder controle worden gehouden.

Naast Parkinson kan er ook gesproken worden over atypisch parkinsonisme. Dit zijn aandoeningen die voor een
deel lijken op de ziekte van Parkinson. Voorbeelden van atypische parkinsonismen zijn multipele systeem atrofie (MSA) en progressieve supranucleaire paralyse (PSP). Ook kan iemand parkinsonachtige klachten ontwikkelen
als gevolg van meerdere kleine beroertes in de hersenen, of door het gebruik van bepaalde medicijnen.

Er zijn een aantal belangrijke verschillen tussen de ziekte van Parkinson en de atypische parkinsonismen.
Bij patiënten met een vorm van atypische parkinsonisme raken in het begin van de ziekte meer delen van
de hersenen beschadigd. Hierdoor zijn de symptomen vaak meer uitgesproken, en is de snelheid waarmee
de symptomen in ernst toenemen doorgaans hoger. Ook reageert een patiënt met een parkinsonisme meestal
minder goed op parkinsonmedicatie.

Voor meer informatie over de ziekte van Parkinson of atypisch parkinsonisme, klik hier.
Zie ookhttp://www.parkinson-vereniging.nl/ 

Logopedie en Parkinson 

Logopedische problemen die bij de ziekte van Parkinson kunnen optreden zijn:

- moeite met spreken: een zachte monotone stem, onduidelijke spraak en moeite om in hetzelfde tempo te 
  blijven spreken, met als gevolg wisselende verstaanbaarheid;     
- moeite met kauwen en slikken: slikstoornissen, zoals verslikken en traag kauwen en slikken;
- moeite met speekselbeheersing: speekselverlies als gevolg van niet tijdig wegslikken van speeksel.

Het doel van de logopedische behandeling is meestal het verbeteren van de verstaanbaarheid en de communicatie. Ook worden adviezen gegeven met betrekking tot het eten en drinken, waarbij kan worden samengewerkt met
een diëtist. De familie wordt zoveel mogelijk bij de behandeling betrokken.

Klik voor meer informatie over logopedie en Parkinson hier.
Voor een videofilm over de behandeling van Parkinson klik hier.

ParkinsonNet

Onze praktijk is aangesloten bij ParkinsonNet. Dit is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd
zijn in het behandelen en begeleiden van mensen met de ziekte van Parkinson. Deze zorgverleners beschikken
over veel kennis over de ziekte en stemmen hun behandelingen zoveel mogelijk op elkaar af.
Zie ook: http://www.ParkinsonNet.nl/

 

 

           

 

         

            images.jpeg

 

 

  

 

 

       

 

           logo_logovision.png