Mimetherapie

Doelgroep
Voor mensen met een aangezichtsverlamming. Deze verlamming kan door verschillende oorzaken ontstaan. Dit wordt door de behandelend arts vastgesteld.

Het niet goed werken van de spieren in het gezicht wordt aangezichtsverlamming of facialis parese genoemd. In een normale situatie werken de spieren van de linker en rechter gezichtshelft min of meer gelijk. Bij een aangezichtsverlamming is de bewegingsmogelijkheid van een gezichtshelft verminderd of helemaal uitgevallen. Daarnaast kunnen de spieren in het gezicht op een abnormale manier gaan meebewegen. Deze zogenaamde restverschijnselen ontstaan doordat de zenuw, de nervus facialis, niet of slechts gedeeltelijk is hersteld. Wanneer de patiënt last heeft van één van bovengenoemde verschijnselen, kan de behandeld arts verwijzen naar een logopedist gespecialiseerd als  ‘mimetherapeut’.

Start
De behandeling kan meestal starten zodra er weer enige beweging aan de aangedane kant van het gezicht zichtbaar is. Meestal is het zinvol om in de fase dat er nog geen beweging mogelijk is de mimetherapeut te consulteren voor uitleg, advies en het aanleren van massageoefeningen.

Doel
Het doel van de behandeling is de symmetrie in het gezicht te bevorderen, zowel in rust als bij bewegen. Tijdens de therapie leer je het verschil tussen spanning en ontspanning in het gezicht zien en voelen. Je leert ook om het gezicht zo normaal mogelijk symmetrisch te bewegen. Zowel bij eten, drinken, praten als bij uitdrukken van bepaalde emoties. Je leert daardoor ook om in het dagelijkse leven beter met je aangezichtsverlamming om te gaan.

Behandeling
Bij het eerste bezoek word je door de logopedist onderzocht en wordt beoordeeld of je met mimetherapie kan starten. Zo ja, dan krijg je uitleg over de behandeling en over de manier waarop je moet oefenen. Het aantal behandelingen is gemiddeld acht met een duur van 30 minuten. Daarnaast is het belangrijk dat je thuis actief en regelmatig oefent. De oefeningen die je thuis moet doen worden tijdens de behandeling met je doorgenomen. De rol die de logopedist heeft is begeleiden en ondersteunen.
Er wordt tijdens de therapie aandacht besteed aan:

- massage van het gezicht;
- oefeningen voor het bewegen van de mond, neus, wang, ogen en voorhoofd;
- het verschil tussen spanning en ontspanning;
- beheersing van ongewenste meebewegingen;
- verbetering van eten, drinken en spreken;
- het oefenen van gezichtsuitdrukkingen met en zonder spiegel;
- het omgaan met een aangezichtsverlamming.

Verwachting
Je aangezichtsverlamming of de restverschijnselen verdwijnen niet door de behandeling. Wel mag je verwachten dat je door regelmatig te oefenen en te masseren meer controle krijgt over je gezicht en je gezichtsuitdrukking. De meeste mensen voelen zich daardoor prettiger en kunnen beter met de situatie omgaan.

Wat kun je zelf doen?
Probeer je gezicht zo ontspannen mogelijk te houden. Maak wanneer je je gezicht beweegt alleen maar kleine bewegingen. Probeer het gezicht zo symmetrisch mogelijk te houden. Soms wordt het advies gegeven om zelf alvast te gaan oefenen door ‘gekke bekken te trekken’. Dit raden we af omdat hierdoor juist asymmetrie optreedt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

           logo_logovision.png