Hanen© Ouderprogramma "Praten doe je met z'n tweeën"

Het Hanen Ouderprogramma leert ouders van jonge kinderen met een achterstand in de spraaktaalontwikkeling de dagelijkse bezigheden te gebruiken om hun kind te helpen met communicatie en taal. Het programma bestaat uit een combinatie van groepsbijeenkomsten en huisbezoeken. Tijdens deze huisbezoeken worden video-opnamen van de ouder-kind interactie gemaakt.

Doel van het Hanen Ouderprogramma
Het doel van het Hanen Ouderprogramma is het stap voor stap ondersteunen van de ouders op een praktische wijze bij het verbeteren van de communicatie met en het stimuleren van de spraaktaalontwikkeling van hun kind. Het gaat hierbij om kinderen met een leeftijd van 1 ½ tot 5 jaar met een spraaktaalontwikkelingsachterstand, al dan niet in combinatie met een algehele ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke handicap. Het communicatieniveau kan variëren tussen niet/nauwelijks spreken tot maximaal 3-woord-zinnen. Het Hanen Ouderprogramma is niet voor alle taalproblemen de aangewezen hulpvorm. Daarom is uitgebreid logopedisch onderzoek en een gesprek vooraf altijd nodig.

Inhoud van het Hanen Ouderprogramma
Een Hanen Ouderprogramma wordt gegeven door een Hanen®-gecertificeerd logopedist, soms in samenwerking met een tweede programmaleidster. De logopedist/programmaleidster heeft ervaring in het werken met jonge kinderen en het begeleiden van hun ouders. Daarnaast heeft de logopedist de driedaagse Hanen certificering-workshop gevolgd. Voorafgaande aan het Hanen Ouderprogramma neemt de logopedist een diagnostisch onderzoek af om het communicatieniveau en het spraaktaalontwikkelingsniveau van het kind te bepalen. Soms is dit vooronderzoek al gedaan door een collega-logopedist.

De drie belangrijkste Hanen-principes die de ouders in de cursus leren worden samengevat met de term VAT: Volgen, Aanpassen, Toevoegen.

Ouders kunnen de initiatieven van hun kind Volgen door te kijken, te wachten, en te luisteren. Hierdoor gaan zij de manieren waarop hun kind communiceert herkennen. Als zij deze manieren kennen, gaan de ouders hun eigen manier van communiceren Aanpassen aan de specifieke communicatie van hun kind. Ouder en kind vinden nu aansluiting bij elkaar, en kunnen vanaf dit punt verder werken aan taal en communicatie. Stap voor stap gaan de ouders 'taal en ervaring' Toevoegen. De laatste vier bijeenkomsten van de cursus worden besteed aan de onderwerpen: spelen, muziek, boekjes lezen en knutselen volgens VAT.

De Hanen Oudercursus is gebaseerd op de gedachte dat alle ouders hun eigen normen en waarden omtrent de opvoeding van hun kind hebben. Omdat de manier van omgaan met het kind centraal staat in de cursus, is er ruimte voor de ouders om over hun normen en waarden te praten. Ook gaat de cursus ervan uit dat iedere volwassene op een eigen manier leert. Informatie in de cursus wordt op verschillende manieren aangeboden, zodat ouders met verschillende leerstijlen toch gezamenlijk in een cursus kunnen leren.

Groepsbijeenkomsten en huisbezoeken
Het Hanen Ouderprogramma start met individuele kennismakingsgesprekken bij de gezinnen thuis. Dit om de beginsituatie en de leerdoelen te bepalen. Tijdens dit gesprek worden de eerste video-opnamen gemaakt. 
Na de kennismakingsbijeenkomsten vindt de eerste ouderbijeenkomst plaats. Tijdens acht groepsbijeenkomsten wordt elke avond een thema behandeld. Daarnaast geven de bijeenkomsten gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen en verlenen van onderlinge steun. De ouders worden op allerlei manieren geactiveerd tot eigen inbreng.

In de drie huisbezoeken bespreekt de logopedist/programmaleidster met de ouders de interactie met hun kind en krijgen zij handvatten om Hanen in hun dagelijks leven te integreren. Tijdens het huisbezoek wordt een video-opname gemaakt (en meteen bekeken) van de interactie tussen ouder en kind. Gebleken is dat het terugzien en bespreken van de eigen video-opnamen leerzamer is dan standaard video-opnamen.
Het programma wordt afgerond met individuele afsluitende gesprekken met de ouders. Hierin wordt teruggekeken op het programma en op wat de ouders geleerd hebben. De eerste video-opname wordt vergeleken met de laatste. Samen met de ouders wordt een plan gemaakt hoe de ouders verder kunnen gaan met het stimuleren van de taal van hun kind.

 

 

 

 

 

 

 

 

         logo_logovision.png