Articulatiestoornissen

Als een kind of een volwassene een of enkele klanken niet goed uitspreekt, noemen we dat een articulatiestoornis. Een voorbeeld hiervan is 'lispelen', waarbij de s wordt uitgesproken met tong tussen of tegen de tanden. Dit noemen we een fonetische articulatiestoornis.Vaak blijkt dan dat de tong ook tussen de tanden geduwd wordt bij het slikken en in rust. Kijk voor meer info bij OMFT. Meestal is de persoon toch goed te verstaan, maar het spreken klinkt wat vreemd. Deze stoornis heeft ook geen invloed op het leren lezen.

Wat doet de logopedist bij een fonologische stoornis?
De logopedist zal meestal eerst onderzoek doen naar de spraak- en taalontwikkeling. Zij zal je ook vragen of er taalproblemen of dyslexie voorkomen in de familie. De spraak wordt nauwkeurig geanalyseerd om precies te ontdekken hoe het kind praat. Op grond van de resultaten van dit onderzoek wordt er een voorstel voor behandeling gedaan.

Behandeling is met jonge kinderen meestal al heel goed mogelijk. Dit kan op verschillende manieren. Wij gebruiken de methodes Hodson en Paden, Metaphon of PROMPT. Er kunnen plaatjes en klankgebaren worden gebruikt. Ook kan het spreken door de logopedist ondersteund worden met specifieke aanraking aan hoofd, wangen, mond en kin (PROMPT). Daardoor kan het kind beter voelen wat het moet doen. We oefenen vooral veel in spelletjes, die door de logopedist heel precies zijn gekozen en aangepast. De meeste kinderen vinden het geweldig als ze ontdekken hoe ze woorden wél goed kunnen uitspreken.

Wat is PROMPT?
PROMPT staat voor Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets. Met PROMPT kan de logopedist de cliënt helpen in het aanleren van (nieuwe) spraakbewegingen. Naast het laten horen van de doelklank in een woord en het laten zien van de daarbij behorende mondbeweging kan de logopedist de beweging ook laten voelen. De logopedist helpt de cliënt met het vormen van de bewegingspatronen van de spraakklanken door het manipuleren van de gewenste spiergroepen. De logopedist vormt als het ware de klanken aan het gezicht van de cliënt. Er wordt nooit in de mond van de cliënt gewerkt.

PROMPT kan worden toegepast bij zowel kinderen als volwassenen en bij onder andere articulatiestoornissen zoals verbale ontwikkelingdyspraxie, spraakapraxie en spraakontwikkelingsstoornissen.

Wat is Hodson en Paden?
Middels deze methode wordt door middel van het auditief prikkelen van een klank het klanksysteem van het kind vergroot. Deze methode kan al ingezet worden bij kinderen vanaf 2 jaar.

Wat is Metaphon? 
Metaphon is een metalinguïstische methode bij fonologische spraakstoornissen. Deze methode kan ingezet worden bij kinderen van ca. 3½ tot 6 jaar.

 

 

 

 

 

         logo_logovision.png